м. Дніпро, Набережна Перемоги 58/235
тел. +380676325392
Email: gidrobud@ukr.net
 
 
 

Вступили зміни

1 липня 2017 року вступили в силу зміни до Водного Кодексу України. Зміни стосуються у тому числі і отримання документів дозвільного характеру на свердловини, які здійснюють підземний водозабір.

Тож які саме документи необхідно отримати, яка процедура отримання, які органи регулюють зазначену діяльніість та яка відповідальність настає за відсутність дозвільних документів пропонуємо розібратись.


 Спеціальне водокористування (стаття 48 Водного кодексу України) - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

 

Важливо: Не належать до спеціального водокористування:

крім іншого забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води;

Дозвіл на спеціальне водокористування можна отримати на об’єкти загальнодержавного та місцевого значення. 

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання.

До водних об'єктів місцевого значення належать підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.


 Плата за спеціальне водокористування здійснюється за рентною платою відповідно до вимог розділу ІХ Податкового кодексу України. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів, у тому числі і підземних водних об’єктів.

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах, наведених у ст. 255.5.1, 255.5.2 Податкового кодексу України, які на сьогодні складають 0,94 грн. за 1 м3.

 

Важливо: за відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води. Крім того за несвоєчасну сплату податків, податкова нараховує штраф та пеню за несвоєчасну сплату податків, а Державна екологічна інспекція нараховує збитки.


 Після завершення виконання бурових, проектних, дослідних, лабораторних робіт, бурова організація повинна скласти замовнику паспорт та надати його копію для взяття на державний облік та складання облікової картки свердловини в територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

 

Важливо: Відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу України підземна свердловина є нерухомим майном та підлягає державній реєстрації, як об’єкт нерухомості згідно з вимогами ст. 182 Цивільного кодексу України.

Згідно з вимогами Водного кодексу України - для забезпечення екологічної безпеки під час розміщення, проектування і будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, пов'язаних з використанням вод, здійснюється державна, громадська та інша екологічна експертиза у порядку, що визначається законодавством.


Організація водопостачання за рахунок підземних вод та дозвіл на проведення робіт з влаштуванням свердловин здійснюється у відповідності з наступним переліком законодавства  Правовий глосарій


 Відповідно до вимог Водного кодексу України ведеться державний облік водокористування шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Порядок ведення державного обліку водокористування затверджений Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 78 від 16.03.2015  року «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування». Згідно вимог даного наказу затверджений порядок ведення державного обліку та форма звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».


 Читайте також:

НОВІ ПРАВИЛА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ


 Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів за формою № 2ТП-водгосп (річна) про використання води, які подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, разом зі Звітом.


 Отримання спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу якщо водозабір перевищує 300 кубічних метрів на добу

 

 
 

Буріння свердловин для води

Артезіанські свердловини

Бурение скважин на воду

Автономне водопостачання 

   
 

Дозвіл на буріння

СВЕРДЛОВИНИ ВОДНІ, РОЗВІДКОВІ, БУДІВЕЛЬНІ

БУРІННЯ АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН

Свердловина для водозниження

Буріння свердловин взимку

ПРОБУРИТИ СВЕРДЛОВИНУ для ВОДИ

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
УКРАЇНА

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ПІД "КЛЮЧ"

ПРОЕКТНІ РОБОТИ І УЗГОДЖЕННЯ

Водна СВЕРДЛОВИНА З ГАРАНТІЄЮ

Вода зі свердловин в Будинок, Свердловина на Дачі

Своя вода на ділянці

Свердловина вода буріння ціна Дніпро

Свердловина Артезіанська

   
       
Разработка сайта - VACUUMS Team
Система управления сайтом - VACUUMS
ООО пгг "Днепрогидрострой"
Все права защищенны
Бурение скважин на воду УКБ-4 СА-4 1БА15В